Etiketter

, , , , , ,

img_0306För några dagar sedan lade jag ut ett twitterinlägg, vilket fickt ett så kallat ”nättroll” att ilskna till. Mitt twitter handlade om att den politiska majoriteten i Västernorrlands landsting inte har för avsikt att lägga ner kirurgen i Örnsköldsvik, och på så vis tar sitt ansvar. Många håller nog med om att det är en ganska positiv nyhet, vilket jag uttryckte i mitt inlägg, men ”nättrollet”, som kallar sig ”Sönnsvalls Tidning”, retade upp sig på detta. ”Trollet” presenterar sig som en satirsajt med särskilt fokus på landstinget i Västernorrland, men när man på ”trollets” twitterkonto försöker klicka sig in på hens hemsida kommer man till en error-sida. Sajten tycks således inte finnas.

Vem detta troll är är inte särskilt viktigt, anser jag. Det är däremot varför hen inte öppen och ärlig vågar redovisa sina politiska åsikter. Vi bor i ett land där vi fritt kan uttrycka våra åsikter utan risk för rättsliga represalier, så länge vi inte kränker människor. Det kallas för åsiktsfrihet. Det finns således normalt ingen anledning att i politiska sammanhang gömma sig.

För att få veta varför hen inte vågar visa sitt rätta jag inledde jag en konversation med detta ”troll”. Det blev en lång ordväxling med många twitterinlägg (läs dem i twttterflödet i högerspalten här intill). Medan ”trollet” ville med allmänna och nedsättande ordalag hävda landstingspolitikers tillkortakommanden, försökte jag få svar på min fråga. Jag lovade ”trollet” att besvara och diskutera hens frågor, tyckanden och påståenden under förutsättningen att hen visade sitt rätta ansikte. Svaret som till sist kom var att om hen avslöjade sig kunde hen bli utesluten. Från vad framgick inte av twittret.

Eftersom jag förstås undrade vad för slags åsikter detta ”troll” kunde ha som är så allvarliga att hen skulle kunna bli utesluten från ”vad det nu var”, försökte jag få hen att mer konkret beskriva vad hen ansåg att politiker istället borde göra i landstinget, än det de nu gör. Svaren blev först mycket luddiga och anklagande på politikerna för allt elände. Till sist kallade jag ”trollet” för fegis, eftersom jag faktiskt tycker att det är fegt att inte öppet våga stå för sina politiska åsikter.

”Fegis”-greppet tog skruv. I en rad twitter beskrev ”trollet” vad det ansåg att politikerna i Västernorrlands Landsting borde göra. Jag kunde bara konstatera att ”trollets” många förslag absolut inte bestod av något som var av sådan art att hen i normalfallet skulle kunna bli utesluten från något demokratiskt parti, och definitivt inte ur Miljöpartiet kan jag bedyra. ”Trollets” förslag var också sådana att vem som helst som har tillgång till nyhetsmedia och landstingets allmänna handlingar (som finns på nätet) skulle ha kunnat ha skrivit dem.

Efter de många twitterinläggen kvarstår således frågan om varför hen inte törs visa sig. Därför kvarstår också intrycket att detta ”troll” är en riktig fegis. Jag vidhåller även mitt löfte till detta ”troll”, att den dagen då hen visar sitt rätta jag kommer jag att respektfullt svara på och diskutera hens idéer och förslag kring landstingspolitiken i Västernorrland.

Annonser